Make your own free website on Tripod.com

teltot% = 12
test1$ = " "
tb$ = ""
nb$ = ""
vb$ = ""
DO UNTIL EOF(1)
GET #1, , test1$
teltot% = teltot% + 1
t$ = t$ + test1$
IF tb$ = "3" THEN ', deze wordt 3 als de derde byte binnen is, mits start%=1
tijd2& = tijd2& + tijd& ' tijd2 is de tijdspoint waar het huidige notenbeeld naar toe gaan

PRINT "Tijd is "; STR$(tijd2&), "Noot is "; STR$(noot2%); " Velo is "; STR$(velo2%)
PRINT #2, "Tijd is "; STR$(tijd2&), "Noot is "; STR$(noot2%); " Velo is "; STR$(velo2%)
IF (noot2% > 114 OR noot2% < 10) AND noot2% <> 176 THEN PRINT "Merkwaardige noot": INPUT ddd: stopen% = 1


IF tijdoud& = tijd2& THEN
CALL vulregel(noot2%, velo2%)
CALL nootfile(tijd2&, tijdoud&) ' hierin worden de te printen regels gevormd die in de file worden gezet
END IF
DO UNTIL tijdoud& = tijd2&
tijdoud& = tijdoud& + 1
CALL nootfile(tijd2&, tijdoud&) ' hierin worden de te printen regels gevormd die in de file worden gezet
LOOP
CALL vulregel(noot2%, velo2%)

tb$ = ""
noot2% = 0
tijd& = 0
velo2% = 0
END IF

IF LEN(t$) > 2 THEN t$ = RIGHT$(t$, 2)
PRINT "Bytenummer : "; STR$(teltot%);
PRINT " ASC waarde :"; STR$(ASC(test1$)), "Hex waarde "; HEX$(ASC(test1$))
IF startt% = 1 THEN
IF tb$ = "2" THEN
tb$ = "3" ' derde byte is de velo
velo2% = ASC(test1$)
END IF

IF tb$ = "1" THEN
tb$ = "2"'tweede byte is de noot
noot2% = ASC(test1$)

IF noot2% = 144 THEN
GET #1, , test1$
PRINT
PRINT ASC(test1$); " "; " Weggooien noot 144"
noot2% = ASC(test1$)

END IF

IF noot2% = 176 THEN
GET #1, , test1$
PRINT
PRINT ASC(test1$); " "; " Weggooien na 176 voor pedaal"
pedaal% = 1
END IF


IF (noot2% > 114 OR noot2% < 10) AND noot2% <> 176 THEN
GET #1, , test1$
PRINT ASC(test1$); " ";
PRINT HEX$(ASC(test1$)); " "
PRINT "Volgens mij is dit het einde van de file, ik stop ermee, nog even omzetten": CALL omzet: END
noot2% = 0
tijd& = 0
velo2% = 0
tb$ = ""
END IF
END IF

IF tb$ = "" THEN
' hier wordt de tijdsverschil tov de vorige noot gevonden
IF ASC(test1$) >= 128 THEN tmp& = tmp& + (ASC(test1$) - 127) * 128
IF ASC(test1$) < 128 THEN tijd& = tmp& + ASC(test1$): tb$ = "1": tmp& = 0
END IF
END IF

IF LEN(t$) = 2 THEN ', hier wotdt gezocht naar de eerste noot
IF ASC(MID$(t$, 1, 1)) = noot% AND ASC(MID$(t$, 2, 1)) = velo% AND startt% = 0 THEN tb$ = "3": noot2% = noot%: velo2% = velo%: startt% = 1: PRINT "Gevonden op byte "; STR$(teltot%): INPUT ddd
END IF
PRINT #2, "asc " + STR$(ASC(test1$)); " ";
PRINT #2, "hex "; HEX$(ASC(test1$)); " position "; STR$(teltot%)
'SLEEP
LOOP

CALL omzet